Błagam – zew o pomoc

Próba osiągnięcia większej harmonii tekstu kończąc co drugi wers tym samym rymem, oraz epiforą określającą główny temat tekstu, enjoy :)

„Błagam”

Piszę ten list ostatkiem sił,
Nadzieja moim atramentem,
Modlę się, by płomień się tlił,
By trwało wciąż to, co zaczęte,

Na krańcu świata i jego schyłku,
Nie ma nic, kończą się drogi kręte,
A ja ostatni raz błagam Cię Boże,
By trwało wciąż to, co zaczęte,

Ostatki liści mojego drzewa życia,
Spadają tchem śmierci tknięte,
Lecz pamiętaj o mych bliskich,
By trwało wciąż to, co zaczęte…

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.